Kolegium pro duchovní hudbu

Kolegium pro duchovní hudbu je dnes přibližně dvacetičlenný klatovský komorní smíšený sbor, založený r. 1996 muzikologem Vítem Aschenbrennerem, který se postupně repertoárově vyprofiloval na interpretaci barokní a klasicistní hudby, ale nebrání se ani skladbám autorů současných. Svým posluchačům představuje také (zejména barokní a klasicistní) skladby regionálních autorů, vzniklých spartacemi v archivech uložených notových památek. Sbor pravidelně účinkuje při různých liturgických i koncertních příležitostech po celých západních Čechách, ale i v Německu, a v minulosti podnikl tři koncertní cesty do Nizozemí (2003, 2004, 2006). Mezi dramaturgicky nejvýznamnější počiny sboru patří bezesporu světová premiéra duchovní kantáty regionálního autora Leopolda Eugena Měchury „Credo mrtvých" (2005) a koncert hudby z doby klatovského mariánského zázraku (8. 7. 1685) nazvaný „Bohorodička krví se potící" (2005). V rámci Bavorské zemské výstavy ve Zwieselu r. 2007 se Kolegium (dramaturgicky i hudebně) podílelo na současně probíhajícím projektu „Musica sacra Bohemica" (Biber, Brixi, Dvořák).

Od roku 2007 se těleso podílí jako hlavní účinkující na projektu „Barokní jezuitské Klatovy", organizovaným občanským sdružením Klatovské katakomby, kde mj. letos představil hudbu z doby založení klatovské jezuitské koleje (polovina 17. století). Do roku 2007 působil sbor jako spoluorganizátor, od roku 2008 pak jako hlavní organizátor jediného sborového festivalu v západních Čechách - Evropského festivalu duchovní hudby „Šumava - Bayerischer Wald".<br />Roku 2009 si Kolegium odvezlo z Harantovských hudebních slavností historického zpěvu cenu za "autentickou interpretaci renesanční polyfonie". Rok 2010 byl ve znamení oslav 750. výročí založení města, na jehož oslavách se těleso podílelo hned třemi projekty, z toho dvěma samostatnými koncerty: "Liturgickou hudbou v Klatovech před 250 lety" (obnovené premiéry - spartace dochovaných jezuitských pramenů klatovské hudební sbírky) a koncertem hudby klatovských rodáků / skladatelů 19. a 20. století. V prosinci pak Kolegium uvedlo ve světové premiéře adventní oratorium "Dies sanctificatus" plzeňského hudebního skladatele Pavla Samiece (*1984).<br />Roku 2011 bylo Kolegium přizváno k realizaci hudební nahrávky pro novou expozici klatovských Katakomb (natáčení jezuitských skladeb klatovského původu) a u příležitosti slavnostního otevření této expozice provedlo Mozartovu Dominicus-Messe.

13/06, 19.00

KLATOVY

Kostel Narození Panny Marie

Oratorium k Panně Marii Klatovské (2015)

Oratorium k 330. jubileu zázračného pocení krve na obrazu Panny Marie Klatovské

složil na text Štěpána Špáda plzeňský skladatel Pavel Samiec.

29/06, 19.00

NEPOMUK

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého

Pocta svatému Janu Nepomuckému

koncert je konán s finanční podporou města Nepomuk

Aktuálně

Závěrečný koncert v kostele sv. Štěpána na Kvildě
Dne 16.8.2015 od 15.00 hodin ...

Koncert na Hůrce v Klatovech
Varhanní koncert v kostele Narození ...

Ariadne musica v Úterý
Úspěšným koncertem BMW Kammerorchestru München ...

Partneři