Představujeme Musicu sacru

Evropský hudební festival Europamusicale "Musica sacra" (reg.č.projektu 370) je finančně podpořen v rámci programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká repulibka - Svobodný stát Bavorsko 2007-2013.

Vedoucím partnerem je Europäische Kulturstiftung Europamusicale, Leonrodstr. 68, 806 36 München

 

Českým partnerem je Kolegium pro duchovní hudbu, Měchurova 370, 339 01 Klatovy

 

Kolegium pro duchovní hudbu se sídlem v Klatovech od svého vzniku v roce 1996 podporuje udržitelnost a vývoj kulturních hodnot Plzeňského a Karlovarského kraje a oživení kulturního prostředí zejména v oblasti hudební s důrazem na regionální a příhraniční spolupráci zajišťovanou trvalou výměnou a diskursem mezi amatérskými hudebními tělesy pohraničních oblastí, která vede k oboustrannému kulturnímu transferu a hudební výměně.

Díky rozvíjení spolupráce s kulturními středisky Evropy bylo Kolegium pro duchovní hudbu osloveno k partnerství v programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2007 za účelem realizace Evropského hudebního festivalu Europamusicale „Musica sacra".

Festival Musica sacra směřuje k oživení duchovní hudby v sakrálních památkách západních Čech a bude realizován počátkem června 2015. Festival se sestává ze sedmi koncertů amatérských souborů Karlovarského a Plzeňského kraje provedených v duchovních stavbách na území zmiňovaných krajů. Dramaturgie a výběr lokací jednotlivých koncertů by měl vést k rozvoji kulturní turistiky regionu a k poznávání historicky významných míst regionu, do nichž budou jednotlivé koncerty zasazeny. Vrcholem festivalu je koncert s výstupy hudebních kurzů na Kvildě, které budou realizovány jako projektová aktivita a zaměří se na starou hudbu období 17. a počátku 18. století.

Aktuálně

Závěrečný koncert v kostele sv. Štěpána na Kvildě
Dne 16.8.2015 od 15.00 hodin ...

Koncert na Hůrce v Klatovech
Varhanní koncert v kostele Narození ...

Ariadne musica v Úterý
Úspěšným koncertem BMW Kammerorchestru München ...

Partneři