ZUŠ Nýrsko

Základní umělecká škola Nýrsko byla založena v září 1947 jako pobočka hudební školy v Klatovech. Do roku 1954 neměla škola vyhovující prostory a často se stěhovala. Až od roku 1954 se škola přestěhovala do dnešní budovy na kraji vilové čtvrti v ulici Čs.legií. V září roku 1954 se pak také škola osamostatnila.

První ředitelkou se stala p.uč.Božena Gregorová a ve funkci vytrvala do roku 1959. V letech 1959-1978 byla ředitelkou hudební školy v Nýrsku p.řed.M.Plasová. Pouze jeden rok vystřídal p.Plasovou p.řed.Ladislav Fyrbach, jehož musela ve funkci vystřídat p.řed.Plasová. Od září 1979 byla jmenována do funkce Mgr.Marta Tauberová, která na škole setrvala do února 1997 kdy byla odvolána a na několik měsíců ji zastoupila opět p.uč.M.Plasová. Současný ředitel školy p.Luboš Vacek je funkci od července 1997.

V hudebním oboru se vyučuje hra na klavír, kytaru, keyboard, klarinet, zobcovou flétnu, trubku, lesní roh, housle, zpěv a sborový zpěv. Výtvarný obor umožňuje žákům seznámit se s technikami kresby, malby a grafiky. Součástí učebních osnov je také výroba keramiky.Taneční obor základních uměleckých škol rozvíjí pohybové a taneční nadání dětí. Poskytuje každému zájemci podle míry schopností základy lidového, klasického, moderního a výrazového tance.

 

Složení souboru

Úspěchy žáků ZUŠ Nýrsko

Zuzana Houdková v tomto školním roce získala 3. místo ve hře na zobcovou flétnu v krajském kole základních uměleckých škol

Počátkem roku 2013 se konala soutěž komorních souborů základních uměleckých škol, kde soubor zobcových fléten z Nýrska obsadil ve starší kategorii 3. místo.

7/07, 18.00

PRUSINY

Kostel sv. Jakuba staršího

Hudba řádových kolejí a farních škol - barokní hudební tradice v dnešních uměleckých školách

žáci hudebních škol pod vedením pedagogů Bc. Karolíny Ronovské (ZUŠ Třemošná) a Tomáše Bastla (ZUŠ Nýrsko)

Aktuálně

Závěrečný koncert v kostele sv. Štěpána na Kvildě
Dne 16.8.2015 od 15.00 hodin ...

Koncert na Hůrce v Klatovech
Varhanní koncert v kostele Narození ...

Ariadne musica v Úterý
Úspěšným koncertem BMW Kammerorchestru München ...

Partneři