Vít Aschenbrenner

Po absolvování FFUK (historie-germanistika-hudební věda) působí od roku 2003 na Katedře hudební kultury Pedagogické fakulty ZČU v Plzni jako odborný asistent v oboru hudební dějiny a hudební regionalistika. Je spoluautorem kolektivní historické monografie Klatovy (2010), kam přispěl kapitolou o dějinách města v předbělohorském století. Jeho hlavním badatelským zaměřením však jsou hudební dějiny regionu jihozápadních Čech v 17. a 18. století se zaměřením na Klatovy. Výsledkem výzkumu hudebního života klatovské jezuitské koleje je monografie Hudebně-liturgický provoz jezuitské koleje v Klatovech v 17. a 18. století (2011). V poslední době věnuje pozornost také hudebním dějinám Plzně. Jeho text mapující plzeňské hudební dění do roku1800 se stal součástí připravovaného prvního Dějin města Plzně (2015).

Své regionální hudební výzkumy uplatňuje také jako interpret. Od roku 1995 působí jako varhaník u sv. Ignáce v Klatovech, v roce 2014 byl jmenován klatovským regenschorim. Poučenou interpretaci hry na varhany a cembalo studoval u R. Huga (2009-2010), H. Frankeho (2011) a M. Knoblochové (od 2012). Od roku 2012 studuje na Akademii staré hudby v Bně, od roku 2014 studuje dirigování na Plzeňské konzervatoři.

Od roku 1996 vede komorní sbor Kolegium pro duchovní hudbu, jenž se zaměřuje právě na provádění skladeb z regionálních archivů. V této oblasti spolupracuje také s komorním orchestrem Consortium musicum, jehož je od roku 2004 uměleckým vedoucím. Od roku 2004 působí jako regenschori u Katholische Pfarrei Mariä Himmelfahrt v Bodenmais (D), od roku 2010 je uměleckým vedoucím Niederbayerisches Ärzteorchester v Deggendorfu (D), s nímž provedl v roce 2014 Haydnův cyklus Sedm posledních slov našeho Spasitele na kříži.

Aschenbrenner je činný také v oblasti organizace hudebního života. Od roku 2007 je organizátorem a dramaturgem Evropského festivalu duchovní hudby „Šumava-Bayerischer Wald", působí také jako předseda západočeské oblasti Unie českých pěveckých sborů. Od roku 2013 spolupracuje s Evropským hlavním městem kultury Plzeň 2015 (linie Baroko). V závěru roku 2014 bude ve spolupráci s bavorskými partnery organizovat českou část mezinárodního hudebního festivalu EUROPAMUSICALE-Musica Sacra. V roce 2015 připravuje mimo jiné světovou premiéru Oratoria k Panně Marii Klatovské plzeňského skladatele Pavla Samiece, jež se uskuteční k 330. výročí klatovského mariánského zázraku (1685) v rámci festivalu Musica sacra 2015.

18/07, 19.30

ÚTERÝ

Kostel Narození sv. Jana Křtitele

J.C.F.Fischer: Ariadne musica – českoněmecký poutník a hudební legenda na předních barokních varhanách jihozápadních Čech

Aktuálně

Závěrečný koncert v kostele sv. Štěpána na Kvildě
Dne 16.8.2015 od 15.00 hodin ...

Koncert na Hůrce v Klatovech
Varhanní koncert v kostele Narození ...

Ariadne musica v Úterý
Úspěšným koncertem BMW Kammerorchestru München ...

Partneři