Patron festivalu - Mons. František Radkovský, biskup plzeňský

Slovo pro Musica sacra 2014

 

Křesťanské duchovně - kulturní hodnoty jsou společným bohatstvím všech lidí Evropy, která tím, že během své dvoutisícileté historie vyrostla na křesťanství, tyto hodnoty vytvořila. Je na nás, abychom toto bohatství nenechali ležet ladem, ale sami jím obohacovali svůj život duchovně i kulturně a zároveň ho tím zachovali a rozvíjeli pro budoucí generace.

Proto jsou důležité všechny aktivity přibližující lidem toto křesťanské bohatství výtvarné i reprodukční, a to nejlépe ve vzájemném spojení, protože sakrální hudba vznikla pro sakrální prostory kostelů a klášterů a její provozování v těchto prostorách umocňuje její duchovní a umělecký zážitek.

Navíc je velmi chvályhodné, že tyto koncerty nejsou pouze výsadou profesionálních umělců, ale podílejí se na nich i nadšení, obětaví a nadaní amatéři, kteří tím přinášejí velké obohacení druhým, ale také sami sobě, neboť jsou nácvikem a prováděním skladeb sami odměňováni za namáhavou a časově náročnou přípravu.

To vše je tedy i letošní festival MUSICA SACRA 2014, kterému jsem rád poskytl záštitu. Je obohacený navíc tím, že se koná v první polovině listopadu, který zvláště na svém začátku je věnován památce zemřelých. To se částečně projevuje i na výběru skladeb.

Přeji všem účinkujícím i všem posluchačům velké kulturní a duchovní povznesení

 

František Radkovský, římskokatolický biskup plzeňský

 

 

Aktuálně

Závěrečný koncert v kostele sv. Štěpána na Kvildě
Dne 16.8.2015 od 15.00 hodin ...

Koncert na Hůrce v Klatovech
Varhanní koncert v kostele Narození ...

Ariadne musica v Úterý
Úspěšným koncertem BMW Kammerorchestru München ...

Partneři