Nikolai Ardey

Nikolay Ardey, nar. r. 1964 v Berlíně, je původní profesí inženýr v automobilovém průmyslu. Hudební vzdělání získal nejdříve u Horsta Geiera. U Begonii Uriarte Mrongovia a Karlheinze Söndermanna studoval hru na violoncello a klavír. Své nadšení pro zpěv objevil již jako žák v chrámovém sboru benediktinského opatství Scheyern. Později působil v různých chórech, mj. v komorním chóru Acapella Pfaffenhofen a v Arcis Vocalisten v Mnichově. Od roku 1987 se věnuje sólovému zpěvu (bas) v chrámovém sboru Scheyern a též v jiných sborech v oblasti Ingolstadtu, Pfaffenhofenu, Mnichova a Kemptenu. Sólový zpěv studoval u profesora Thomase Groppera a u profesora Friedera Langa na vysoké škole hudební v Mnichově. Zúčastnil se hudebních interpretačních kurzů u Heinera Eckelse na vysoké škole hudební v Detmoldu.

Pravidelně se angažuje v oblasti koncertní a chrámové hudby v jihoněmeckém kraji. Jeho repertoár přitom sahá od svátečních mší, četných kantát z období baroka a klasicismu až k oratorní a operní tvorbě. Nikolay Ardey mimo jiné vystupoval na slavnostech v Bad Hersfelderu v Orffově díle Carmina Burana a dále jako Charont v Monteverdiho Orfeovi, ve městském divadle v Lindau se představil jako Aeneis v Purcellově opeře Dido a Aeneis. Dále účinkoval v Händelově oratoriu Mesiáš v Garmischi, v Mendelssohnově oratoriu Eliáš v Kissingu nebo v Bachově vánočním oratoriu v Neuburgu nad Dunajem. Podílel na na provedení Mše h moll od J. S. Bacha s Arcis Vocalisten z Mnichova, Matoušových pašijí od Bacha spolu s ingolstadtským chórem, Pašijí Arva Pärta, Spohrových Posledních věcí a Dvořákova Te Deum v Kemptnu.

Aktuálně

Závěrečný koncert v kostele sv. Štěpána na Kvildě
Dne 16.8.2015 od 15.00 hodin ...

Koncert na Hůrce v Klatovech
Varhanní koncert v kostele Narození ...

Ariadne musica v Úterý
Úspěšným koncertem BMW Kammerorchestru München ...

Partneři