Kostel Zvěstování Panny Marie

Mariánská Týnice jako koncertní destinace v letošním ročníku vystupovat nebude, nicméně my jsme ji vybrali jako připomenutí  - jakési ohlédnutí za úspěšným ročníkem festivalu Musica sacra 2014, pojdťe ji tedy spolu s námi navštívit alespoň obrazově...

.... z historie

Poutní areál v Mariánské Týnici má mezi skvosty architektury středoevropského baroka nepochybně významné postavení. Dějiny poutního místa v Týnici jsou však podstatně starší. Souvisí s působením cisterciáckého kláštera, založeného v nedalekých Plasech knížetem Vladislavem II. v roce 1144. Obec Týnici získal klášter v roce 1230 a brzy poté je zde doložen kostel s uctívanou sochou Panny Marie. Živá poutní úcta k "Panně Marii od anděla pozdravené" zde přetrvávala i v dalších stoletích a kvetla i po husitských válkách, kdy okolní kraj náležel světské vrchnosti. Klášter se pokoušel získat poutní místo nazpět a podařilo se mu to teprve v roce 1613.

Barokní rozkvět a zvelebování poutního místa započalo až ve druhé polovině 17. století, po konsolidaci v předchozí době rozchváceného klášterního hospodářství. V té době nechal opat Ondřej Trojer týnický kostel přestavět a zvětšit, připojil k němu ambitové nádvoří se zvonicí a založil v Týnici proboštství. Trojerův nástupce, opat Evžen Tyttl, byl znalcem a příznivcem umění a jedním z nejvelkorysejších stavebníků českého baroka. Do služeb získal Jana Blažeje Santiniho, génia středoevropského vrcholného baroka. Dle Santiniho projektů byla na panství kláštera postavena řada vynikajících staveb, které podstatně přispěly ke kulturnímu výrazu kraje. Do Mariánské Týnice navrhl Santiniho novostavbu celého poutního areálu s proboštstvím, založenou na prostorově i objemově jedinečné a velmi komplikované, do detailů propracované kompozici. Stavba započatá roku 1711 byla dokončena až ve druhé polovině 18. století.

Klášter však byl roku 1785 zrušen dekretem Josefa II. a majetek byl spravován Náboženským fondem. Od roku 1826 byl v majetku Metternichů. Nevyužíván pro žádné účely, postupně chátral. Roku 1920-22 došlo ke zřícení centrální kopule kostela. Díky zásluze architekta Hanuše Zápala byly provedeny první záchranné práce.

Od roku 1952 je v prostorách proboštství zřízeno regionální muzeum, které postupně začalo uskutečňovat rekonstrukce objektu. K těm nejvýznamnějším však došlo až počátkem 90. let, nejprve v části proboštství (obnova východní a západní věže a fasáda), potom k nákladné a obtížné rekonstrukci kostela.

Za muzeum vyřizuje

Alena Franková
Muzeum a galerie severního Plzeňska
Mariánská Týnice
331 41 Kralovice
tel.373396410
email: frankova@marianskatynice.cz

Věříme, že se stane pro návštěvníky webu a koncertů v letošním festivalovém ročníku žádaným turistickým cílem. Na festivalových koncertech bude na výstavě fotografií studentů prezentována i Mariánská Týnice

Barokní církevní památky jihozápadních Čech očima studentů

 

V současné koncepci Evropského hudebního festivalu EUROPAMUSICALE "Musica sacra 2015" je programové zaměření obohaceno o spolupráci s hudební mládeží a školami regionu. Cílem tohoto spojení se stalo oživení tradice barokní duchovní hudby regionu. V církevních památkách regionu, kde se budou konat koncertní vystoupení festivalu Musica sacra 2015, budou vystaveny fotografie žáků a studentů škol z podporovaného regionu s tematikou, která je inspirována barokní duchovní hudbou, oživením kultury a historického propojení sakrálních památek se současnou realizací hudební produkce.

 

Představujeme sérii fotografií studentů Střední školy Kralovice

 

"barokní církevní památky jihozápadních Čech očima studentů - Mariánská Týnice jako perla minulého ročníku Musica sacra 2014"

 

Autory fotografií a jejich námětů jsou studenti 3. ročníku studijního oboru Sociální činnost. Fotografie pořídili v rámci Společenskovědního semináře studenti Nikola, Alexandra, Maria, Nela, Simona, Tereza, Nikola, Hana, Pavel a Zdeněk.

 

Střední škola Kralovice poprvé otevřela své prostory pro vzdělávání v roce 1962.

 

Od té doby připravovala zejména chlapce v opravárenských oborech. Dnes je vzdělávací nabídka zaměřena nejen na region severního Plzeňska, ale je využívána i zájemci ze Středočeského, Karlovarského a Ústeckého kraje. V současné době je kapacita školy 300 žáků. Výuka probíhá v moderně vybavených učebnách s využitím audiovizuální techniky, WI-FI neomezeně v celém areálu, odborný výcvik v technických oborech se z velké části uskutečňuje na smluvních pracovištích. Škola má k dispozici moderní domov mládeže, otevřený v roce 2009. Nedílnou součástí zařízení je školní jídelna s celodenním stravováním, v blízkosti školy víceúčelové hřiště. Výuku žáků vede kolektiv zkušených pracovníků. V rámci studia technických učňovských oborů škola poskytuje přípravu pro řidičské oprávnění skupiny B, C příp. T, a rovněž certifikát pro svařování plamenem a v ochranné atmosféře. Nabízen je i kurz obsluhy vysokozdvižného vozíku a profesní kurz pro budoucí řidiče nákladních automobilů. Žáci maturitního oboru vykonávají individuální odbornou praxi ve schválených zařízeních podle vlastního výběru. Žákům školy jsou v průběhu studia nabízeny další aktivity, zejména sportovní a odborné. Ve všech oborech je vyučován anglický nebo německý jazyk. Kvalitní dopravní spojení do Kralovic zajišťuje pravidelná autobusová i vlaková doprava. Pro všechny zájemce jsou organizovány dny otevřených dveří:

28. 11. 2015, 16. 1. 2016 a 13. 2. 2016.

Vzdělávací nabídka pro školní rok 2016/2017:

Čtyřletý studijní obor (zakončený maturitní zkouškou):

75-41-M/01 Sociální činnost

Tříleté učební obory (zakončené závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu):

23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel

41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů

 

Přijďte k nám, v naší škole se nudit nebudete...

 

Mgr. Milan ORAVEC, ředitel

nám. Osvobození 32, 331 41 Kralovice

tel.: 373 396 487, 373 397 911

373 396 773

e-mail: info@sskralovice.cz

 

Výstavu vybraných fotografií je možno shlédnout na místech realizace koncertů dle programu festivalu

 

 

Aktuálně

Závěrečný koncert v kostele sv. Štěpána na Kvildě
Dne 16.8.2015 od 15.00 hodin ...

Koncert na Hůrce v Klatovech
Varhanní koncert v kostele Narození ...

Ariadne musica v Úterý
Úspěšným koncertem BMW Kammerorchestru München ...

Partneři