Kostel sv. Jakuba staršího

V dominantní poloze z dálky viditelný leží nedaleko obce Nebílovy kostel sv. Jakuba. Dnešná barokní stavba z r. 1722 je patrně dílem architekta Františka Maxmiliána Kaňky, kterého tehdy zaměstnávala hrabata Černínové z Chudenic. Farní chrám vznikl přestavbou menšího, gotického kostela, jako neorientovaný s presbyteriem na západě. Z původní stavby se zachovala zejména část masívní věže, zvony z 15.stol., nebo náhrobní deska s českým nápisem z počátku 17. věku.

Kostel nechala vystavět na základě závěti hraběte Adama Jindřicha ze Steinau, zemřelého majitele panství Nebílovy, jeho dcera Marie Terezie provdaná hraběnka Vrtbová na Křimicích. Jedná se o jednolodní stavbu s věží s cibulovou bání na střední ose presbytáře. Vysoko ve fasádě věže je zazděn pískovcový erb pánů z Úlice a Plešnic z r. 1608. Presbyterium kostela má původní křížovou klenbu ze 14. stol., stěny interiéru člení pilastry a profilovaná římsa.

Hlavní oltář je původní, barokní. Sochařská výzdoba byla vesměs rozkradena po r. 1990. V kostele se nacházely akantové rozvilinové oltáře, které byly po restaurování umístěny v zámecké kapli v Nebílovech. Stávající boční oltáře pocházejí z první poloviny 18. stol. Varhany na kůru jsou ještě o něco starší.

Kostel je obklopen půdorysně konvexně profilovanou hřbitovní ohradní zdí s brankami z doby barokové přestavby. Vedle kostela se nachází kvalitní stavba barokní fary, v současné době ve správě Koinonie Jan Křtitel a naproti ní stará obecná škola, dnes působiště ekologického sdružení Ametyst.

Církevní památky jihozápadních Čech očima příznivců festivalu Musica sacra

Prusiny, kostel sv. Jakuba Staršího, zámek Nebílovy

 

V současné koncepci Evropského hudebního festivalu EUROPAMUSICALE "Musica sacra 2015" je programové zaměření také obohaceno o spolupráci s nadšenými příznivci festivalu Musica sacra. Cílem tohoto spojení se stalo oživení tradice barokní duchovní hudby regionu. V církevních památkách regionu, kde se budou konat koncertní vystoupení festivalu Musica sacra 2015, budou vystaveny fotografie nejen žáků a studentů škol z podporovaného regionu s tematikou, která je inspirována barokní duchovní hudbou, oživením kultury a historického propojení sakrálních památek se současnou realizací hudební produkce, ale i příznivců festivalu Musica sacra.

 

Představujeme sérii fotografií, jejiž autorkou je Vítězslava Pajerová

 

Výstavu vybraných fotografií je možno shlédnout na místech realizace koncertů dle programu festivalu

7/07, 18.00

PRUSINY

Kostel sv. Jakuba staršího

Hudba řádových kolejí a farních škol - barokní hudební tradice v dnešních uměleckých školách

žáci hudebních škol pod vedením pedagogů Bc. Karolíny Ronovské (ZUŠ Třemošná) a Tomáše Bastla (ZUŠ Nýrsko)

Aktuálně

Závěrečný koncert v kostele sv. Štěpána na Kvildě
Dne 16.8.2015 od 15.00 hodin ...

Koncert na Hůrce v Klatovech
Varhanní koncert v kostele Narození ...

Ariadne musica v Úterý
Úspěšným koncertem BMW Kammerorchestru München ...

Partneři