Kostel Narození Panny Marie

Původní raně gotický kostel byl založený po roce 1260. Své největší slávy dosáhl děkanský kostel v době baroka. V roce 1685 byl totiž do něj přenesen zázračný obraz klatovské Bohorodičky. Obraz Panny Marie původně patřil ševci Ondřeji Hirschbergerovi. Když ševcovská živnost upadla do dluhů, uvažoval Hirschberger o prodeji obrazu. Dne 8. července 1685 se s obrazem naposled přišli rozloučit příbuzní a přátelé, kteří byli svědky zázraku, když se Panna Maria začala na čele potit krví. Tato událost byla počátkem dlouhého církevního procesu, v jehož závěru byla veřejná úcta k Panně Marii Klatovské nakonec schválena. Obraz získal trvale čestné místo na hlavním oltáři klatovského děkanského kostela. Záhy poté se Klatovy staly vyhledávaným poutním místem, do nějž mířila procesí z široka daleka. Tato mariánská úcta byla spojena s barokní slavnostností a ta se projevila i v úpravě chrámu.

Původní podobu tak, jak je zachycena na Willenbergově vedutě Klatov z r. 1602, vrátil chrámu architekt Josef Fanta při přestavbě realizované v letech 1899 - 1908. V duchu novogotické úpravy byla z fasády odstraněna nejen omítka, ale také některé pozdější barokní přístavky. Josef Fanta zdůraznil konstrukční znaky gotického základu, zpevnil opěrné pilíře, ale především vztyčil nad chrámem novou strmou sedlovou střechu se dvěma vížkami, která dodává stavbě vznešenou monumentalitu. Při opravě interiéru byly odkryty středověké fresky Posledního soudu a v klenbě postavy proroků. Zajímavý je secesně pojatý motiv pávů (křesťanský symbol nesmrtelnosti a Kristova vzkříšení) v oblouku před vstupem do bočních kaplí. Raně barokní portál kostela z roku 1687 s reliéfem Panny Marie Klatovské byl přenesen na sousední Bílou věž.

 

 

Barokní církevní památky jihozápadních Čech očima příznivců festivalu Musica sacra

 

V současné koncepci Evropského hudebního festivalu EUROPAMUSICALE "Musica sacra 2015" je programové zaměření také obohaceno o spolupráci s nadšenými příznivci festivalu Musica sacra. Cílem tohoto spojení se stalo oživení tradice barokní duchovní hudby regionu. V církevních památkách regionu, kde se budou konat koncertní vystoupení festivalu Musica sacra 2015, budou vystaveny fotografie nejen žáků a studentů škol z podporovaného regionu s tematikou, která je inspirována barokní duchovní hudbou, oživením kultury a historického propojení sakrálních památek se současnou realizací hudební produkce, ale i příznivců festivalu Musica sacra.

 

Autorem fotografií a jejich námětů je Mgr. Štěpán Špád.

 

Výstavu vybraných fotografií je možno shlédnout na místech realizace koncertů dle programu festivalu


 

13/06, 19.00

KLATOVY

Kostel Narození Panny Marie

Oratorium k Panně Marii Klatovské (2015)

Oratorium k 330. jubileu zázračného pocení krve na obrazu Panny Marie Klatovské

složil na text Štěpána Špáda plzeňský skladatel Pavel Samiec.

Aktuálně

Závěrečný koncert v kostele sv. Štěpána na Kvildě
Dne 16.8.2015 od 15.00 hodin ...

Koncert na Hůrce v Klatovech
Varhanní koncert v kostele Narození ...

Ariadne musica v Úterý
Úspěšným koncertem BMW Kammerorchestru München ...

Partneři