Mgr. Vít Aschenbrenner, Ph.D.

předseda spolku Kolegium pro duchovní hudbu

Po absolvování FFUK (historie-germanistika-hudební věda) působí od roku 2003 na Katedře hudební kultury Pedagogické fakulty ZČU v Plzni jako odborný asistent v oboru hudební dějiny a hudební regionalistika. Je spoluautorem kolektivní historické monografie Klatovy (2010), kam přispěl kapitolou o dějinách města v předbělohorském století. Jeho hlavním badatelským zaměřením však jsou hudební dějiny regionu jihozápadních Čech v 17. a 18. století se zaměřením na Klatovy. Výsledkem výzkumu hudebního života klatovské jezuitské koleje je monografie Hudebně-liturgický provoz jezuitské koleje v Klatovech v 17. a 18. století (2011). V poslední době věnuje pozornost také hudebním dějinám Plzně. Jeho text mapující plzeňské hudební dění do roku 1800 vyšel v letošním roce jako součást prvního svazku Dějin města Plzně.

Své regionální hudební výzkumy uplatňuje také jako interpret. Od roku 1995 působí jako varhaník u sv. Ignáce v Klatovech. Poučenou interpretaci hry na varhany a cembalo studoval u R. Huga (2009-2010), H. Frankeho (2011) a M. Knoblochové (od 2012). Od roku 1996 vede komorní sbor Kolegium pro duchovní hudbu, jenž se zaměřuje právě na provádění skladeb z regionálních archivů. V této oblasti spolupracuje také s orchestrem Consortium musicum působícím pod Katedrou hudební kultury, jehož je od roku 2004 uměleckým vedoucím. Kolegium pro duchovní hudbu je od samého počátku (2007) hlavním realizátorem hudebního programu projektu Barokní jezuitské Klatovy, jehož je Aschenbrenner také hudebním dramaturgem.

Významná je také jeho další dirigentská a sbormistrovská činnost. Krom spolupráce s Consortium musicum působil v letech 2005-2007 jako dirigent Symfonického orchestru při ZUŠ Josefa Kličky v Klatovech. Od roku 2010 dosud je dirigentem a uměleckým vedoucím Dolnobavorského lékařského orchestru (Niederbayerisches Ärzteorchester) v bavorském Deggendorfu, s nímž v roce 2012 podnikl koncertní zájezd do severní Itálie. Významná je také jeho sbormistrovská činnost. Vedle Kolegia pro duchovní hudbu vykonává od roku 2004 dosud funkci sbormistra chrámového sboru a regenschoriho v bavorském Bodenmais. Od roku 2013 vede jediný mužský sbor v jihozápadních Čechách (Plzeňský akademický sbor) a jako sbormistr spolupracuje s Dívčím akademickým sborem. Obě posledně jmenovaná tělesa působí pod Katedrou hudební kultury.

Aschenbrenner je činný také v oblasti organizace hudebního života. Od roku 2007 je organizátorem a dramaturgem mezinárodního sborového projektu Evropský festival duchovní hudby „Šumava-Bayerischer Wald" (www.fdh.sumavanet.cz), od roku 2011 působí také jako předseda západočeské oblasti Unie českých pěveckých sborů. Od roku 2013 spolupracuje s Evropským hlavním městem kultury Plzeň 2015 (linie Baroko). V závěru roku 2014 bude ve spolupráci s bavorskými partnery organizovat českou část mezinárodního hudebního festivalu EUROPAMUSICALE-Musica Sacra.

Aktuálně

Závěrečný koncert v kostele sv. Štěpána na Kvildě
Dne 16.8.2015 od 15.00 hodin ...

Koncert na Hůrce v Klatovech
Varhanní koncert v kostele Narození ...

Ariadne musica v Úterý
Úspěšným koncertem BMW Kammerorchestru München ...

Partneři