Karolína Ronovská

Na plzeňské Konzervatoři absolvovala v roce 2007 obor příčná flétna pod vedením Jana Ostrého, bakalářské studium na Katedře hudební kultury Fakulty pedagogické ZČU dokončila v roce 2011. Od tohoto roku působí jako učitelka v ZUŠ Třemošná a od letošního roku také v ZUŠ Kralovice. V letech 2004-2006 se účastnila flétnových kurzů Hansgeorga Schmeisera a Petera Holtslaga.

Je členkou orchestru Tremolo ZUŠ Třemošná (řídí Dalibor Bárta), flétnového P. S. Quartetu a Komorního orchestru Katedry hudební kultury pedagogické fakulty (řídí Vít Aschenbrenner). Hudebně spolupracuje s Kolegiem pro duchovní hudbu Klatovy, Scholou Nové Strašecí, klatovským sborem Šumavan, Rejchovým sborem z Chudenic a také s Niederbayerisches Ärzteorchester, se kterým se podílela na provedení Dvořákova Te Deum. Společně s Pavlem Jurkovičem a Markétou Cukrovou uvedla hudebně-literární komponovaný pořad s tématem svatováclavské legendy. Orientuje se především na interpretaci barokní a raně klasické hudby. Jako sólistka vystoupila za doprovodu Plzeňského orchestrálního sdružení a Komorního orchestru Katedry hudební kultury. Podílela se také na koncertech v rámci cyklu klatovských Hudebních čtvrtků, Adventních koncertech na Vyšehradě a také na Evropském festivalu duchovní hudby Šumava-Bayerischer Wald (provedení Missy pastoralis Jana Hanuše) a mnoha dalších komorních koncertech.

7/07, 18.00

PRUSINY

Kostel sv. Jakuba staršího

Hudba řádových kolejí a farních škol - barokní hudební tradice v dnešních uměleckých školách

žáci hudebních škol pod vedením pedagogů Bc. Karolíny Ronovské (ZUŠ Třemošná) a Tomáše Bastla (ZUŠ Nýrsko)

Aktuálně

Závěrečný koncert v kostele sv. Štěpána na Kvildě
Dne 16.8.2015 od 15.00 hodin ...

Koncert na Hůrce v Klatovech
Varhanní koncert v kostele Narození ...

Ariadne musica v Úterý
Úspěšným koncertem BMW Kammerorchestru München ...

Partneři